EN NY GENERASJON BILSELGERE

Et generasjonsskifte står for døren. Kundene fremstår i dag som mer kunnskapsrike og fremfor alt mer bevisste enn tidligere. Konkurransen om kundene er stor og kravet til bilselgerne er derfor økende på områder som produktkunnskap, kundebehandling og økonomi. Bilselgeren må være troverdig og den beste rådgiveren for kunden og jobbe hardt for å skape gode kundeopplevelser.
Bilakademiet har siden 1995 utdannet bilselgerne fra hele landet. Stadig flere av bilforhandlerne ønsker at du har en utdannelse fra Bilakademiet for å komme i betraktning ved nyansettelse.
Hos oss lærer du alt du trenger både i teori og praksis for å bli en profesjonell bilselger. Vi har avtaler med bilforhandlere i de fleste store byene i landet, som tilbyr praksisplasser til motiverte og dyktige studenter som går ut av fra oss. En praksisplass er ofte det som skal til for å få erfaringen som skal til for fast ansettelse.

OPPSTARTDATO

Kombinert nettstudie, deltid – Fortsatt noen få ledige studieplasser
Det kombinerte nettstudiet har oppstart 13. september 2023. Dette studiet avsluttes 16. mars 2024. Undervisningen foregår på onsdager fra kl.18:30-kl.21:00 med instruktør online. I tillegg er det lagt opp til selvstudier og oppgaver som løses mellom øktene fra uke til uke. Det vil også være to obligatoriske helgesamlinger med klasseromsundervisning i Oslo (lørdag og søndag) og en avsluttende eksamen en lørdag. Adressen for samlingene er Nedre Vollgate 8, 0158 Oslo.

Dagskolen
Dagskolen i Bygdøy Allé 68, 0260 Oslo, har oppstart 5. februar 2024 og avsluttes 23. april 2024. Den obligatoriske undervisningen er mandag til torsdag fra kl. 09.00 til 13.30 med våre instruktører. Her får du praktisk og teoretisk trening i salgsteknikk, kundeoppfølging og hele salgsprosessen. Du vil også få nødvendige kunnskaper i økonomi, markedsføring, kundebehandlingssystemer, lover og regler ved kjøp og salg, samt kjøpsloven. Alt med tett oppfølgning fra instruktør. Vi besøker også bilforhandlere for å se og oppleve en hverdag for en bilselger.

FAGPLAN

Kundebehandling og personlig salg
Vi går gjennom hele salgsprosessen fra start til mål. Det er viktig å vite hvordan man tar imot en kunde, hvordan man avklarer kundenes behov og hvordan man praktiserer de forskjellige avslutningsteknikker. Det er også svært viktig å lære hvordan vi kan beholde kundene og få de til  å være trofaste og gode ambassadører.

Økonomi
Kunden har bedre økonomisk kunnskap i dag enn tidligere. Dette stiller høyere krav til bilselgeren.

Noe av det du lærer om på Bilakademiet er:

  • Kjøregodtgjørelse
  • Firmabilbeskatning
  • Leasing
  • Annuitetslån
  • Bilkostnader

Kjøpsloven
Vi tar for oss kjøpsloven og rettigheter kundene har ved kjøp av bil hos bilforhandlere. Vi har et godt samarbeide med Forbrukerrådet som gir oss innspill og kompetanse på det som gjelder av lover og regler.

Teknologi
Utviklingen på teknologi og drivlinjer går raskere enn noensinne. Elektriske biler og hybridbiler tar over mye av totalmarkedet i Norge og mange bilselgere sliter med å holde seg oppdatert. Vi tar for oss disse endringene og sørger for at studentene er godt oppdatert på produktene og teknologien som selger mest i Norge.

Markedsføring
Vi tar for oss grunnleggende markedsføringsprinsipper og studentene vil lære om hvordan en bilforhandler og bilselger skal markedsføre seg best mulig for å nå flest mulig kunder. Vi tar også for oss verktøy som anvendes i markedsføringsarbeidet for å fremme egne resultater og økt bilsalg. Studentene får også god kjennskap til hvordan man kan bruke sosiale medier som et verktøy for å selge flere biler. Vi tar også for oss ulike begreper og verktøy som anvendes på disse flatene. Dette være seg Google, egen nettside, Finn.no og Sosiale Medier (SoMe). Studentene vil få kunnskap og forståelse for betydningen av god merkevarebygging som en del av verdiskapningen hos en bilforhandler, og hvordan strategisk markedsføringsaktivitet vil bidrar til god kundepleie og økt bilsalg. Studentene vil også få grunnleggende kunnskap om relevante deler av markedsføringsloven og GDPR.

Etikk
Det er viktig at bilselgerne og bilbransjen har tillit hos kunden. I dette faget jobber vi med hvordan en bilselger kan skape tillit over tid og hvordan vi kan bygge opp et godt renome hos bilforhandleren.
Vi tar også opp ulike etiske dilemmaer en bilselger kan komme ut for og hvordan disse kan løses til det best for kunde og bilforhandleren.

Bærekraft
Vi ser i dag et økende fokus på bærekraft og det blir stadig viktigere for kunder og forhandlere. Bærekraft spiller en avgjørende rolle i bilindustrien, selv på lokalt nivå hos forhandlerne. Ved å promotere og tilby bærekraftige transportalternativer som elektriske og hybridbiler, hjelper forhandlere med å redusere karbonavtrykket og beskytte miljøet samtidig som de møter kundenes behov. I tillegg er riktig sortering og håndtering av batterier og dekk avgjørende for en bærekraftig bilindustri, da dette reduserer mengden avfall og minimerer miljøpåvirkningen av disse materialene.